SZKOLENIE 4

Przyczyny klęsk wyborczych do Sejmu i Senatu RP.

7 grzechów głównych kandydatów w wyborach.

„Co zrobić, aby ustrzec się przed porażką?” „Na jakim etapie najczęściej popełniane są błędy podczas prowadzenia kampanii wyborczej?” „Ile mogą mnie kosztować błędy?” To kolejne częste pytania, które otrzymuję w mailach od klientów oraz podczas bezpośrednich rozmów i konsultacji z nimi.
Z perspektywy mojego doświadczenia nie ma kampanii, które pozbawione są całkowicie błędów. Pytanie brzmi, czy skala tych błędów wpływa na wynik wyborczy? Umiejętność naprawienia pojawiających się podczas kampanii błędów jest wyznacznikiem możliwości osiągnięcia sukcesu wyborczego. Nie należy zapominać, że błędy, które przedstawiam podczas szkolenia nie mają jedynie charakteru „technicznego”. Z perspektywy psychologicznej często podstawowym błędem jest nieodpowiednie nastawienie kandydata do kampanii.

To co wyróżnia to szkolenie to spojrzenie na kampanię wyborczą nie z perspektywy projektowania działań, ale zdefiniowania najczęściej pojawiających się błędów na każdym z etapów kampanii. Jest duża szansa, że kandydatki i kandydaci dzięki wiedzy, którą posiądą podczas szkolenia będą potrafili nie tylko ustrzec się błędów podczas realizacji kampanii, ale zaoszczędzą także pieniądze oraz czas, który - jak wiemy - jest bezcenny.

Szkolenie trwa 47 minut

Cena 499 zł brutto (z 23% Vat)

Kolejne z cyklu szkoleń w ramach projektu #PolitykaOdKuchniDrobczynski, poświęconych przygotowaniu i prowadzeniu skutecznej kampanii wyborczej do parlamentu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematem szkolenia z perspektywy mojego ponad 26-letniego doświadczenia w obszarze marketingu politycznego oraz organizacji i prowadzenia skutecznych kampanii wyborczych.

Podczas czwartego szkolenia poruszam temat Przyczyn klęsk wyborczych z perspektywy najczęściej popełnianych błędów (grzechów) podczas realizacji kampanii wyborczej. Omawiam je w odniesieniu do poszczególnych etapów kampanii. To, co zasługuje na uwagę to fakt, iż owe błędy nie są przypisane jedynie do realizacji kampanii parlamentarnej. Pod kątem pojawiających się błędów - wybory parlamentarne i samorządowe są tożsame.

Podczas wcześniejszych szkoleń wskazywałem, że skuteczna kampania wyborcza to taka, która jest przygotowana w oparciu o przemyślane działania. Działania te muszą być rzeczowo zdefiniowane i dokładnie umiejscowione na konkretnych etapach prac nad kampanią. Podkreślałem jednocześnie, iż idea skutecznej kampanii wyborczej polega na tym, aby połączyć ze sobą trzy naczynia składowe kampanii tj. trzy etapy jej przygotowania (szkolenie nr 3). To te naczynia łącznie dadzą kandydatom efekt, którym jest mądrze zaprojektowana kampania wyborcza, dająca szansę na osiągnięcie sukcesu wyborczego.
Podczas czwartego szkolenia wskazuję na błędy pojawiające się na poszczególnych etapach realizacji kampanii wyborczej. Każdy z etapów kampanii tj. Analiza sytuacji wyjściowej, Etap organizacyjny oraz Realizacja działań analizowany jest pod kątem błędów, które mogą popełniać kandydaci (bądź sztaby). Dla łatwiejszego przyswojenia zagrożeń, każdy z omawianych etapów kończy się podsumowaniem pisemnym najważniejszych wskazówek.
Oddzielną dawką wiedzy jest przestawienie tzw. 7 grzechów głównych kandydatów w wyborach.

Wierzę, że wielość zagadnień podjętych podczas tego szkolenia pozwoli kandydatkom_kandydatom ustrzec się przed popełnianiem błędów podczas realizacji poszczególnych etapów własnych kampanii.

Kandydaci rozważający start w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w roku 2023 dzięki temu szkoleniu będą mogli rozpocząć przygotowywanie się do własnych kampanii z perspektywy projektowania działań wolnych od podstawowych błędów.

Zdaję sobie sprawę, że sposób prowadzenia szkolenia odbiega od oferowanych na rynku. Szkolenie bowiem ma charakter rozmowy dwóch osób. Moja rozmówczyni przyjmuje rolę potencjalnej kandydatki, która zadaje podczas rozmowy pytania. Wierzę, że taki sposób szkolenia może przyczynić się do większej atrakcyjności przekazu i pozwoli Państwu jeszcze milej spędzić czas przed ekranem.

Chętnie poznam Państwa odczucia, sugestie czy opinie po szkoleniu, zapraszam do kontaktu biuro@marketingpolityczny.com.pl

 • 7 grzechów głównych związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i realizacją kampanii wyborczej
 • Najczęściej popełniane błędy w czasie kampanii wyborczej z perspektywy:
  • Etapu 1 kampanii wyborczej - Analiza sytuacji wyjściowej
  • Etapu 2 kampanii wyborczej - Etap organizacyjny
  • Etapu 3 kampanii wyborczej - Realizacja działań
 • będą kandydować w wyborach parlamentarnych;
 • myślą o oszczędnościach, mądrym i rozsądnym dysponowaniu środkami finansowymi podczas prowadzenia kampanii;
 • myślą poważnie o zwycięstwie w kampanii wyborczej;
 • są liderkami, liderami; decydentami; osobami, które odpowiadają za kampanie wyborcze z perspektywy gminy, powiatu, województwa;
 • mają już za sobą pierwsze szlify w kampaniach, jednak nie osiągnęły sukcesu wyborczego;
 • dzisiaj myślą o wyborach samorządowych następująco: "kampania do parlamentu może być świetną formą (pre)kampanii do wyborów samorządowych";
 • chcą sobie przypomnieć bądź nakierunkować pewne działania z zakresu kampanii wyborczych;
 • są zawiedzione doradztwem przy wcześniejszych swoich kampaniach ze strony agencji;
 • chcą mieć kontrolę nad własną kampanią;
 • chcą poznać mechanizmy działań konkurencji politycznej bądź konkurentów;
 • dla kandydatów w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, którzy chcą się zapoznać z wielością działań, przed którymi muszą stanąć, chcąc zaprojektować skuteczną kampanię wyborczą.
SZKOLENIE 3

Etapy skutecznej kampanii wyborczej z perspektywy wyborów do Sejmu i Senatu RP.

O czym powinien pamiętać kandydat?

„Jakie elementy składają się na skuteczną kampanię wyborczą?” „Gdzie leży sukces w przygotowaniu skutecznej kampanii wyborczej?” To kolejne częste pytania, które otrzymuję w mailach od klientów oraz podczas bezpośrednich rozmów i konsultacji z nimi.

Z perspektywy mojego doświadczenia skuteczna kampania wyborcza to taka, która jest przygotowana w oparciu o przemyślane działania. Działania te muszą być rzeczowo zdefiniowane i dokładnie umiejscowione w konkretnych etapach prac nad kampanią.

Kampanii nie można zacząć od definiowania działań i przypisywania określonych ról członkom sztabu. To najgorsze co można zrobić. Dlaczego? Chociażby dlatego, że nie wiemy, które działania będą efektywne.
Kampania wyborcza jako proces zdefiniowany w Kodeksie wyborczym zawsze jest ograniczona do określonej liczby dni. To co łączy większość kampanii wyborczych to brak czasu na realizację wielu pomysłów. A skoro czas jest ograniczony, to po co tracić go na nieprzemyślane i nieefektywne działania?

To co wyróżnia to szkolenie to przedstawienie etapów projektowania kampanii z perspektywy skutecznego planowania wszystkich działań. Z pewnością kandydatki i kandydaci dzięki temu zaoszczędzą pieniądze oraz czas, który - jak wiemy - jest bezcenny.

Szkolenie trwa 54 minut

Cena 499 zł brutto (z 23% Vat)

Kolejne z cyklu szkoleń w ramach projektu #PolitykaOdKuchniDrobczynski, poświęconych przygotowaniu i prowadzeniu skutecznej kampanii wyborczej do parlamentu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematem szkolenia z perspektywy mojego ponad 26-letniego doświadczenia w obszarze marketingu politycznego oraz organizacji i prowadzenia skutecznych kampanii wyborczych.

Podczas trzeciego szkolenia poruszam kwestie związane z budową skutecznej kampanii wyborczej z perspektywy jej poszczególnych etapów.

Idea skutecznej kampanii wyborczej polega na tym, aby połączyć ze sobą trzy naczynia składowe kampanii tj. trzy etapy jej przygotowania. To te naczynia łącznie dadzą kandydatom efekt, którym jest mądrze zaprojektowania kampania wyborcza, dająca szansę na osiągnięcie sukcesu wyborczego.

Każdy z etapów skutecznej kampanii obejmuje przypisany sobie obszar działań. Pierwszy skupiony jest wokół analizy sytuacji wyjściowej, która jest fundamentem do wszystkich innych etapów. To między innymi w tym momencie przygotowuje się badania opinii publicznej, których wyniki są podstawą do opracowania strategii i taktyki wyborczej. To podczas tego etapu opracowane są dane konkurencji politycznej, które są również źródłem do kierunków dalszych działań.

Drugi etap – organizacyjny - to techniczne przygotowanie kampanii. To podczas realizacji jego założeń budowany jest sztab wyborczy i przypisywane zadania jego członkom. Zdefiniowanie strategii wyborczej czy prace nad programem, grafiką, komunikacją z wyborcami czy chociażby zbieranie podpisów - to tylko niektóre zadania, które należy uwzględnić podczas jego realizacji Ten etap nie jest wolny od wielu błędów, których konsekwencje kandydatki i kandydaci będą odczuwać podczas realizacji zadań i podejmowania konkretnych działań.

Ostatni - trzeci etap przygotowania skutecznej kampanii wyborczej to krok związany z realizacją działań/zadań podczas kampanii wyborczej. Ten etap w szkoleniu omawiam z perspektywy działań public relations, media relations, reklamy politycznej i wyborczej, ochrony wizerunku, poszerzenia poparcia politycznego czy spotkań z wyborcami

Wierzę, że wielość zagadnień podjętych podczas tego szkolenia pozwoli kandydatkom_kandydatom naszkicować i /lub uporządkować własne działania podczas kampanii. Dzięki temu uchroni to ich od błędów podczas realizacji poszczególnych etapów kampanii.

Kandydaci rozważający start w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w roku 2023 dzięki temu szkoleniu będą mogli rozpocząć przygotowywania się do własnych kampanii z perspektywy jasno zdefiniowanych i opisanych działań.

Zdaję sobie sprawę, że sposób prowadzenia szkolenia odbiega od oferowanych na rynku. Szkolenie bowiem ma charakter rozmowy dwóch osób. Moja rozmówczyni przyjmuje rolę potencjalnej kandydatki, która zadaje podczas rozmowy pytania. Wierzę, że taki sposób szkolenia może przyczynić się do większej atrakcyjności przekazu i pozwoli Państwu jeszcze milej spędzić czas przed ekranem.

Chętnie poznam Państwa odczucia, sugestie czy opinie po szkoleniu, zapraszam do kontaktu biuro@marketingpolityczny.com.pl

 • Analiza sytuacji wyjściowej, jako przygotowanie do skutecznej kampanii wyborczej
 • Etap organizacyjny kampanii wyborczej
 • Realizacja działań podczas kampanii wyborczej
 • będą kandydować w wyborach parlamentarnych;
 • myślą o oszczędnościach, mądrym i rozsądnym dysponowaniu środkami finansowymi podczas prowadzenia kampanii;
 • myślą poważnie o zwycięstwie w kampanii wyborczej;
 • są liderkami, liderami; decydentami; osobami, które odpowiadają za kampanie wyborcze z perspektywy gminy, powiatu, województwa;
 • mają już za sobą pierwsze szlify w kampaniach, jednak nie osiągnęły sukcesu wyborczego;
 • dzisiaj myślą o wyborach samorządowych następująco: "kampania do parlamentu może być świetną formą (pre)kampanii do wyborów samorządowych";
 • chcą sobie przypomnieć bądź nakierunkować pewne działania z zakresu kampanii wyborczych;
 • są zawiedzione doradztwem przy wcześniejszych swoich kampaniach ze strony agencji;
 • chcą mieć kontrolę nad własną kampanią;
 • chcą poznać mechanizmy działań konkurencji politycznej bądź konkurentów;
 • dla kandydatów w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, którzy chcą się zapoznać z wielością działań, przed którymi muszą stanąć, chcąc zaprojektować skuteczną kampanię wyborczą.
SZKOLENIE 2

Prekampania wyborcza

Co może kandydat, zanim rozpocznie się kampania wyborcza do parlamentu?

„Co mi wolno, zanim rozpocznie się kampania wyborcza?” „W jaki sposób mogę wyprzedzić konkurencję i jakimi działaniami” Te oraz wiele innych pytań związanych z tzw. prekampanią można przeczytać w mailach, które otrzymuję od klientów.

Nie dziwię się, że część z kandydatek_kandydatów myśląc o kampanii wyborczej z wyprzedzeniem, rozważa przygotowanie się do niej, zanim zacznie obowiązywać Kodeks wyborczy.

Prekampania nie jest tylko i wyłącznie przypisana do wyborów parlamentarnych. Kandydatki_kandydaci, którzy startować będą w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w roku 2024 powinni rozważyć przygotowywanie się do kampanii wyborczej, zanim ona się rozpocznie. Prekampania jest właściwym ku temu czasem.

„Wisienkami” na torcie mogą być opisane przeze mnie zagrożenia dla kandydata_kandydatki w czasie realizacji prekampanii, będące doskonałym uzupełnieniem niezbędnej wiedzy.

Szkolenie trwa 41 minut

Cena 499 zł brutto (z 23% Vat)

Kolejne z cyklu szkoleń w ramach projektu #PolitykaOdKuchniDrobczynski, poświęconych przygotowaniu i prowadzeniu skutecznej kampanii wyborczej do parlamentu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematem szkolenia z perspektywy mojego ponad 26-letniego doświadczenia w obszarze marketingu politycznego oraz w organizacji i prowadzeniu skutecznych kampanii wyborczych.

Podczas drugiego szkolenia poruszam kwestie związane z okresem prekampanii i możliwością wykorzystania tego czasu do budowy wizerunku kandydatki_kandydata przed wyborami. Opowiadam o działaniach i narzędziach wykorzystywanych w kampanii. Z perspektywy własnego doświadczenia omawiam zagrożenia dla kandydatki_kandydata wynikające z błędów popełnianych w prekampanii. Szkicuję również efekty końcowe, na które mogą liczyć uczestniczki_uczestnicy kampanii, którzy zdecydują się na prekampanię.

Umiejętność przygotowania się do startu w wyborach z perspektywy prowadzenia prekampanii będzie dla kandydatki_kandydata dodatkowym atutem tego szkolenia.

Kandydaci rozważający start w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w roku 2023 dzięki temu szkoleniu będą mogli tworzyć pierwsze szkice własnych strategii i taktyk, które mogą rozpocząć po kampanii do parlamentu w 2023 roku.

Chętnie poznam Państwa odczucia, sugestie czy opinie po szkoleniu, zapraszam do kontaktu biuro@marketingpolityczny.com.pl

 • Prekampania z perspektywy praktyki
 • Jakie działania może podejmować kandydat w czasie prekampanii?
 • Zagrożenia dla kandydata
 • Jaka jest skuteczność działań w prekampanii?
 • zastanawiają się, czy warto uczestniczyć w wyborach do parlamentu;
 • będą kandydować w wyborach parlamentarnych;
 • myślą o oszczędnościach, mądrym i rozsądnym dysponowaniu środkami finansowymi podczas prowadzenia kampanii;
 • myślą poważnie o zwycięstwie w kampanii wyborczej;
 • są liderkami, liderami; decydentami; osobami, które odpowiadają za kampanie wyborcze z perspektywy gminy, powiatu, województwa;
 • mają już za sobą pierwsze szlify w kampaniach, jednak nie osiągnęły sukcesu wyborczego;
 • dzisiaj myślą o wyborach samorządowych następująco: "kampania do parlamentu może być świetną formą (pre)kampanii do wyborów samorządowych";
 • chcą sobie przypomnieć bądź nakierunkować pewne działania z zakresu kampanii wyborczych;
 • są zawiedzione doradztwem przy wcześniejszych swoich kampaniach ze strony agencji;
 • chcą mieć kontrolę nad własną kampanią;
 • chcą poznać mechanizmy działań konkurencji politycznej bądź konkurentek_konkurentów.
SZKOLENIE 1

Jak ocenić swoje szanse wyborcze w wyborach do parlamentu?

O czym każdy kandydat powinien pamiętać ubiegając się o mandat do Sejmu bądź Senatu?

Często kandydaci czy kandydatki zgłaszające się do mnie na konsultacje zadają pytanie: „Czy mam szanse wyborcze?” Jest to naturalne, że Klienci boją się porażki wyborczej i utraty źle zainwestowanych w kampanię pieniędzy.
Celem tego szkolenia jest przede wszystkim pomoc w ocenie szans wyborczych kandydatki_kandydata w wyborach do parlamentu.

Wisienką na torcie, może być dla niektórych poruszana przeze mnie kwestia zminimalizowania ryzyka podjęcia złej decyzji dotyczącej kandydowania.

Szkolenie trwa 1 godzinę i 7 minut

Cena 499 zł brutto (z 23% Vat)

Jest to pierwsze z cyklu szkoleń w ramach projektu #PolitykaOdKuchniDrobczynski, poświęconych przygotowaniu i prowadzeniu skutecznej kampanii wyborczej do parlamentu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematem szkolenia z perspektywy mojego ponad 26-letniego doświadczenia w obszarze marketingu politycznego, organizacji i prowadzenia skutecznych kampanii wyborczych.

Pytania najczęściej zadawane przez moich Klientów podczas ich pierwszych konsultacji ze mną stały się inspiracją do przygotowania pierwszego szkolenia. Zagadnienia poruszane podczas niego pomogą kandydatce_kandydatowi zrozumieć złożoność kampanii wyborczej oraz dostrzec zagrożenia wynikające z błędów popełnianych na początkowym etapie kampanii.

Umiejętność oceny własnych szans wyborczych przez kandydatkę/kandydata będzie dodatkowym atutem tego szkolenia.

Zdaję sobie sprawę, że sposób prowadzenia szkolenia odbiega od oferowanych na rynku. Szkolenie bowiem ma charakter rozmowy dwóch osób. Moja rozmówczyni przyjmuje rolę potencjalnej kandydatki, która zadaje podczas rozmowy pytania. Wierzę, że taki sposób szkolenia może przyczynić się do większej atrakcyjności przekazu i pozwoli Państwu jeszcze milej spędzić czas przed ekranem.

Chętnie poznam Państwa odczucia, sugestie czy opinie po szkoleniu, zapraszam do kontaktu biuro@marketingpolityczny.com.pl

 • Kodeks wyborczy (ordynacja wyborcza) - wybrane zagadnienia
 • Ocena szans wyborczych w danym okręgu wyborczym i z danej listy
 • Kampania wyborcza z perspektywy kandydata
 • Największe zagrożenia w kampanii z punktu widzenia kandydata
 • Najważniejsze elementy przygotowania się do kampanii
 • Finanse kampanii wyborczej
 • zastanawiają się, czy warto uczestniczyć w wyborach do parlamentu;
 • będą kandydować w wyborach parlamentarnych;
 • myślą o oszczędnościach, mądrym i rozsądnym dysponowaniu środkami finansowymi podczas prowadzenia kampanii;
 • myślą poważnie o zwycięstwie w kampanii wyborczej;
 • są liderkami, liderami; decydentami; osobami, które odpowiadają za kampanie wyborcze z perspektywy gminy, powiatu, województwa;
 • mają już za sobą pierwsze szlify w kampaniach, jednak nie osiągnęły sukcesu wyborczego;
 • dzisiaj myślą o wyborach samorządowych następująco: "kampania do parlamentu może być świetną formą (pre)kampanii do wyborów samorządowych";
 • chcą sobie przypomnieć bądź nakierunkować pewne działania z zakresu kampanii wyborczych;
 • są zawiedzione doradztwem przy wcześniejszych swoich kampaniach ze strony agencji;
 • chcą mieć kontrolę nad własną kampanią;
 • chcą poznać mechanizmy działań konkurencji politycznej bądź konkurentek_konkurentów.